Algemene voorwaarden

Het lidmaatschap is vastgesteld per kalendermaand en wordt stilzwijgend verlengd.

In geval van een ernstige blessure of ziekte bestaat er een eigen risicoperiode van 1 maand. Met inhouding van deze maand wordt in overleg het betaalde deel bij hervatting van de training niet opnieuw in rekening gebracht. Er kan om een verklaring van een arts worden gevraagd.

Het doorgeven van een blessure of ziekte dient tijdig te geschieden aan Willy Pol of Michael Kerseboom (0318-415347, fysio-fitness@vandertoolen.nl).

Het deelnemen aan de lessen, het sporten in de fitness en het gebruik van sauna en zwembad zijn volledig voor eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. De gemaakte medische en andere kosten, welke ontstaan ten gevolge van alle activiteiten binnen het Fysio-Fit centrum zijn volledig voor rekening van de inschrijver.

Bij verzuim van lessen bestaat er de mogelijkheid tot inhalen binnen dezelfde kalendermaand, daarbuiten in overleg.

Met uw abonnement mag u deelnemen aan alle sportlessen mits de groep niet te vol is en u van te voren heeft aangegeven dat u aan de les wilt deelnemen.

Tijdens het sporten in de fitnesszaal is het gebruik van een handdoek en het dragen van schoon schoeisel met zolen die niet afgeven verplicht.

Bij het vrije trainen dient vóór aanvang van de training uw naam op de presentielijst genoteerd te worden.

Het abonnementsgeld wordt geïnd via een automatische incasso. Hiervoor tekent u bij aanvang van het lidmaatschap een machtiging.

Bij het aangaan van uw lidmaatschap gaat u een verbintenis aan voor minimaal 3 maanden, daarna is uw abonnement maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, uw opzegging kunt u sturen naar:

Fysio-Fit centrum Van der Toolen
Willy Pol
Veenderweg 38
6721 WE Bennekom
Mail: willy@vandertoolen.nl

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Fysio-Fit centrum Van der Toolen